Werken

SOEK helpt jou graag op weg in de zoektocht naar jouw nieuwe werkgever in de Civiele Techniek. Wij hebben het civieltechnisch proces in kaart gebracht en nemen jou graag mee in het civieltechnisch model om te onderzoeken waar jouw interesses en functiemogelijkheden liggen.

Het civieltechnisch proces

Civiele techniek is het ontwerpen, construeren en beheren van infrastructuur en grote bouwwerken die door opdrachtgevers in de markt gezet worden. Een opdrachtnemer komt samen met de opdrachtgever tot een overeenkomst van opdracht dat door een procesbeschrijving uiteengezet kan worden in een schema.

Er zijn vier fases in het bouwproces: Initiatieffase; Ontwerpfase; Realisatiefase,; Beheerfase (Asset Management), die verdeeld worden onder een opdrachtgever en een opdrachtnemer. Met dit schema maken wij inzichtelijk welke onderneming en welke fase uiteindelijk het beste past bij jou als werknemer.

Initiatief fase

Allereerst brengt een opdrachtgever de opdracht in kaart, stelt hier een beleid bij op (opdrachtbeschrijving) en zet deze uit in de markt, ook wel de initiatieffase genoemd. Uit deze opdrachtbeschrijving komen vereisten naar voren over de inrichting van de openbare ruimte, wat leidt tot het bepalen van een passende contractvorm (modern of traditioneel). De output van de initiatieffase is een opsomming van eisen die gesteld worden en een voorlopig ontwerp voor de opdracht. Bovenstaande taken worden door de opdrachtgever uitgewerkt, met mogelijke ondersteuning door een ingenieursbureau, en leidt tot een uiteindelijke aanbesteding.

Functies die bij deze fase horen: projectleider, ontwerpleider, adviseur.
Bedrijven die zich in deze fase mengen: overheid en semi-overheid.

Ontwerpfase

Om een aanbieding uit te kunnen brengen die past bij de opdracht, moet het concept ontwerp (het voorlopig ontwerp) uitgewerkt worden naar een Definitief Ontwerp. De passende contractvorm vanuit de initiatieffase bepaald wie de verantwoordelijkheid voor dit ontwerp moet dragen: bij een traditioneel contract is de opdrachtgever verantwoordelijk en bij het modern contract ligt de verantwoordelijkheid bij de opdrachtnemer, tenzij de opdrachtnemer en opdrachtgever gezamenlijk optrekken (dan zijn beide verantwoordelijk). Het ingenieursbureau kan zowel bij de opdrachtgever als opdrachtnemer aansluiten, om specialistische kennis of capaciteit te leveren.

Functies die bij deze fase horen: projectleider, ontwerpleider, adviseur.
Bedrijven in deze fase: multidisciplinaire en specialistische ingenieursbureaus

Tenderorganisatie

Nadat de contractvorm en de opdracht goed omschreven zijn, wordt ook een tenderorganisatie opgericht door de opdrachtnemer. Naast het ontwerp dient namelijk ook een passende offerte opgesteld worden voor de opdrachtgever.

Functies die bij deze organisatie horen: tendermanager, calculator, EMVI schrijver.
Bedrijven die zich in deze fase mengen: Aannemers, Opdrachtgever, Ingenieursbureaus

Realisatiefase

Als de aanbieding is ingediend en gewonnen is, wordt de realisatie van de opdracht in gang gezet. Dit noemen we de realisatiefase. Vanuit de aannemer wordt deze fase veelal opgedeeld in twee organisaties:

  • Het bedrijfsbureau, die zich bezighoudt met de voorbereiding op het project naar de realisatie toe zoals: inkoop, plannen schrijven, planningen maken, vergunningen aanvragen etc.
  • De uitvoeringsorganisatie, die fysiek gaat bouwen.
    Functies die bij het bedrijfsbureau horen: calculator, werkvoorbereider, projectcoördinator.

Functies die bij de uitvoeringsorganisatie horen: projectleider, uitvoerder, landmeter
Bedrijven in deze fase: Aannemer

Directievoerder

Naast het uitvoeren van de opdracht, houdt de opdrachtgever ook een vinger aan de pols met een directievoerder. Deze zorgt dat de realisatie verloopt zoals beschreven in het contract.

Beheerfase

Na oplevering van het project volgt de beheerfase. In deze fase wordt het opgeleverde project onderhouden door de opdrachtgever of uitbesteed aan de opdrachtnemer. Dit wordt ook wel assetmanagement genoemd. Onderhouds-en instandhoudingswerkzaamheden worden uitgevoerd in deze fase.

Functies die bij deze fase horen: medewerker projectbeheersing, assetmanager, contractmanager
Bedrijven die zich in deze fase mengen: opdrachtgever, opdrachtnemer