Krinkels

Over de organisatie

Beheer, onderhoud en de realisatie van de openbare ruimte

Krinkels is een totaal aannemer op het gebied van Groen, Infra, Water en Sport. Duurzaam kwaliteitsbeheer en vakkundige inrichting van de openbare ruimte in Nederland is onze kracht en specialiteit.

Vanuit ons hoofdkantoor in Breda realiseren we met circa 300 medewerkers een jaaromzet van ca. 69 miljoen euro. Wij bestaan al meer dan 60 jaar, maar we zien onszelf nog steeds als een jong, dynamisch en resultaatgericht bedrijf.

Wij werken door heel Nederland. Het hoofdkantoor is gevestigd in Breda en wij hebben vestigingen in Alkmaar, Arnhem, Eindhoven, Heerlen, Hengelo, Nagele, Venlo, Wateringen, Wouw en Zuidwolde.
Door de landelijke spreiding staat Krinkels altijd dicht bij haar klanten, wat het mogelijk maakt zowel regionale als landelijke klanten te bedienen. Onze opdrachtgevers zijn o.a. Rijkswaterstaat, NS, Ministerie van Defensie, diverse waterschappen, gemeenten, Provincies, bedrijven en instellingen.
Krinkels kent de sectoren:

Groen

Krinkels verzorgt het groen voor overheidsinstanties, gemeenten en instellingen. U vindt ons in parken, landschappen, speelplekken en langs wegen. Krinkels loopt voor op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Onze werkzaamheden in het groen zijn te verdelen in vier specialisaties:

 • Aanleg
 • Bomen
 • Onderhoud
 • Reiniging en onkruidbestrijding

Infra

Krinkels realiseert en beheert verhardingen, rioleringen en geluidsschermen. Krinkels zorgt daarnaast voor een schoon straatbeeld. Bij calamiteiten is Krinkels snel ter plaatste om de locatie veilig te stellen en de calamiteit op te lossen. Krinkels loopt voor op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Onze infra-werkzaamheden zijn te verdelen in vijf specialisaties:

 • Verhardingen
 • Ondergrondse infra
 • Kunstwerken
 • Signalering en wegmeubilair
 • Geluidschermen

Water

Krinkels werkt op een zo natuurlijk mogelijk wijze aan oevers, watergangen, beschoeiingen en damwanden. De waterbouwkundige (kunst) werken zoals stuwen, duikers, bruggen, etc. vallen ook onder de werkzaamheden van Krinkels. In onze watervideo op deze pagina ziet u een aantal van onze projecten. Krinkels loopt voor op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Onze Water werkzaamheden zijn te verdelen in vier specialisaties:

 • Duurzame oevers
 • Oeververdedigingswerken
 • Onderhoud watergangen en rivieren
 • Waterbouwkundige (kunst)werken

Sport

Krinkels realiseert de totale aanleg van sportaccommodaties. De sportvelden en alle voorzieningen hieromheen zoals parkeerplaatsen, hekwerken, verlichting etc. verzorgen wij voor voetbal, tennis, hockey en korfbal. In onze sportvideo op deze pagina ziet u een aantal van onze projecten. Krinkels loopt voor op het gebied van duurzaamheid en innovatie. Onze werkzaamheden in Sport zijn te verdelen in vier specialisaties:

 • Voetbal
 • Tennis
 • Hockey
 • Overige sporten

Overige disciplines

Tot de overige disciplines van Krinkels behoren: integrale projecten, gladheidsbestrijding, het aanleggen van veilige en duurzame speelplekken en Calamiteiten Management.

Werken bij

Om de groei die ons bedrijf voor ogen heeft goede invulling te geven vinden wij het belangrijk om in jonge gemotiveerde mensen te investeren. Niets voor niets zijn wij gecertificeerd als erkend leerbedrijf in het algemeen (Aequor) maar ook op het gebied van stratenmakers (SEB).

Daarnaast is Krinkels al jaren aangesloten bij de stichting TRI. De leerlingen worden opgeleid middels de Beroepsbegeleidende Leerweg. Het BBL-traject betekent dat de leerling vier dagen in de week werkt en één dag naar school gaat. Hiermee helpen wij studenten graag op weg in hun toekomstige beroepskeuze. Een goede stageplek is ook een goede stap in dat traject. Uit ervaring weten wij dat theorie pas echt spreekt als het in de praktijk wordt toegepast. Stagiaires zijn bij ons dus ook van harte welkom.

In de media

Alle kantoorlocaties

Krinkels (Breda)

Breda

Krinkels (Alkmaar)

Alkmaar

Krinkels (Nagele)

Nagele

Krinkels (Wateringen)

Wateringen

Krinkels (Eindhoven)

Eindhoven

Krinkels (Heerlen)

Heerlen

Krinkels (Venlo)

Venlo

Krinkels (Duiven)

Duiven

Krinkels (Hengelo)

Hengelo

Krinkels (Zuidwolde)

Zuidwolde

Krinkels (Wouw)

Wouw

Vacatures

Krinkels (Alkmaar)
Krinkels (Nagele)
Krinkels (Wateringen)
Krinkels (Eindhoven)
Krinkels (Heerlen)
Krinkels (Venlo)
Krinkels (Duiven)
Krinkels (Hengelo)
Krinkels (Zuidwolde)
Krinkels (Wouw)
1 Vacature
Breda
200+ werknemers