Infranea

Over de organisatie

Bij Infranea hebben we een passie voor 3D-ontwerp, BIM-diensten en VR-simulaties om complexe infrastructuurwerken te realiseren. Zo draagt Infranea bij aan de digitale transformatie van de infrasector.

De missie van Infranea
Infranea wil een leidende rol spelen in de digitale transformatie van de infrasector. Met Digital Engineering-diensten bevorderen we de samenwerking tussen alle disciplines en betrokkenen tijdens de hele levenscyclus van projecten.

Een open bedrijfscultuur
De platte bedrijfscultuur van Infranea bevordert de samenwerking, kennisdeling en innovatie. Medewerkers geven aan dat ze gewaardeerd worden en dat er naar hen geluisterd wordt. De horizontale managementstructuur verzekert een direct en transparant contact met alle medewerkers.

3D Ontwerp

3D-ontwerp is de basis van Digital Engineering
Infranea gebruikt de meest geavanceerde 3D-ontwerpsoftware, van onder andere Autodesk en Bentley Systems. Onze digital engineers ‘bouwen’ de projecten eerst in 3D. Op die manier kunnen ze nadien quasi automatisch de 2D-tekeningen, faseringen en hoeveelheden produceren.

Computational design is de toekomst
Met de nieuwste 3D-ontwerpsoftware kunnen de digital engineers van Infranea nu ook de logica en de regels van een ontwerp vastleggen, en niet enkel statische geometrie. Hierdoor kunnen krachtige computeralgoritmes veel sneller alternatieven en optimalisaties herberekenen, tot aan de beste oplossing. Deze aanpak garandeert ook de kwaliteitsborging van het ontwerpproces.

BIM Diensten

Samenwerking is de sleutel tot succes
Coördinatie, communicatie en transparantie zijn de sleutels tot succes van elk complex infrastructuurproject. BIM maakt in essentie multidisciplinaire samenwerking mogelijk in plaats van een silo-benadering. Dankzij BIM gebeurt die samenwerking meer gecontroleerd, transparant en op één centraal platform.

Onze BIM-managers zijn de regisseurs
Een BIM-manager van Infranea krijgt een mandaat van de klant om op te treden als adviseur en coördinator bij het uitvoeren van het interdisciplinaire BIM ontwerp- en uitvoeringsproces. De BIM-manager valt daarom best onder de bevoegdheid van de projectmanager. De BIM-manager regisseert en controleert het BIM-team tijdens de uitvoering van het BIM-plan. Infranea maakt er een erezaak van om zijn BIM-managers heel goed op te leiden en te begeleiden voor deze strategische opdrachten.

Opsporen van potentiële conflicten
Met behulp van moderne BIM-software worden potentiële conflicten vroegtijdig aan het licht gebracht, gevisualiseerd en gerapporteerd. Zo wordt communicatie transparanter en worden faalkosten op de bouwplaats sterk gereduceerd.

Clashdetectie dankzij BIM
Met coördinatie-software worden modellen van verschillende disciplines in elkaar gevoegd en gecontroleerd op clashes. Daar waar verschillende onderdelen van modellen met elkaar interfereren wordt een conflict gesignaleerd. Deze conflicten worden vervolgens gerapporteerd en opgevolgd tijdens de BIM-coördinatievergaderingen.

VR-Simulatie

Letterlijk in de toekomst kijken
Alvorens de arbeiders starten met beton gieten, wordt een weg, tunnel of brug eerst tot in het kleinste detail ontworpen in een 3D/BIM-model. Deze modellen kunnen via een VR-headset worden bekeken vanuit een eerste persoonsperspectief. Dat geeft een veel beter beeld van het geplande project.

Veel meer dan een maquette
Een maquette of een 3D-geprint model geeft niet hetzelfde beeld als het ontwerp op ware grootte. Door de modellen te exporteren naar een 3D-viewer kan je elk ontwerp bekijken door een VR-headset. Zo wordt de samenhang van alle elementen meteen duidelijk.

Virtuele samenwerking
Bij een complex infraproject zijn veel mensen betrokken, ieder met hun eigen specialisatie. Dikwijls zitten deze mensen verspreid over verschillende locaties. Dankzij VR is het mogelijk verschillende gebruikers hetzelfde project te laten bekijken, op hetzelfde moment.

Werken bij

  1. Je bent een civieltechnisch of burgerlijk-bouwkundig ingenieur met een passie voor nieuwe technologie en software die toegepast kan worden in de infrasector.
  2. Je wil een leidende rol spelen in de digitale transformatie van de infrasector in Nederland en Vlaanderen.
  3. Je wil meewerken aan grootschalige projecten met een groot maatschappelijk belang, dikwijls met een internationale uitstraling en voor prestigieuze bouwbedrijven.

3 x Ja, dan word jij mogelijk onze nieuwe collega

Onze bedrijfscultuur is er een waarin mensen centraal staan en als één team respectvol en gepassioneerd samenwerken aan innovatie, kwaliteit en duurzaamheid. Technologische innovatie mag dat nooit in de weg staan, maar moet dat faciliteren.

In de media

Alle kantoorlocaties

Infranea (Breda)

Breda
2 Vacatures
Breda
11 - 50 werknemers